top of page

Tulevat Mielen taitojen -ryhmämallin kurssit

Koulutusta Mielen taitojen -ryhmien ohjaajille järjestetään etänä tai kasvokkain. Koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi tapaamista 2-3 tuntia kerrallaan. Koulutus räätälöidään osallistujan toiveiden mukaisesti. Jos kiinnostuit Mielen taitojen -ryhmämallista, ja haluat ohjata omassa toimipaikassasi ryhmiä, niin ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai kirjoittamalla/soittamalla meille! 

TULEVAT KURSSIT:

Seuraava mielen taitojen kaksiosainen "kevytkoulutus" järjestetään syksyllä 2022! 

Ota yhteyttä

merja.lappi@gmail.com puh. 041-4367478

inka.pakkala@gmail.com puh. 040-5169514

Mielen taitojen -ryhmämallin tekijät

Mielen taitojen ryhmämalli on kehitetty Verkosta voimaa ja vertaistukea -hankkeessa, jota on koordinoinut Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter sekä Sovatek-säätiö. Kehittämistyössä on ollut mukana myös Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Sekä ryhmäohjelma että OMApolku verkko-ohjelma pohjautuvat tutkittuun tietoon. Hankkeen parissa on työskennellyt monitieteellinen työryhmä koostuen psykologian, gerontologian sekä tietotekniikan osaajista. 

FT Päivi Lappalainen on vastannut sekä OMApolku verkko-ohjelman että ryhmäohjelman sisällöistä. FT Kirsikka Kaipainen on puolestaan vastannut verkko-ohjelman teknisestä toteutuksesta. PsT Katariina Keinonen on ollut mukana ryhmäohjelman kehittämisessä sekä ohjannut ryhmiä.

MERJA LAPPI

Ammatiltani olen psykologi.  Lisäksi minulla on kasvatustieteen maisterin tutkinto, aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys ja työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus. Ikääntyneiden omaishoitajien parissa olen toiminut vuodesta 2014 lähtien, jolloin työskentelin useampia vuosia psykologina Kuntoutus Peurungassa. Kaikessa psykologin työssä käytän  taustanäkökulmana Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT).  Olen havainnut erilaisissa hankkeissa toimiessani HOT-näkökulman soveltuvan monenlaiseen ohjaustyöhön ja esimerkiksi omaishoitajuuden erilaisiin vaiheisiin. On myös ollut hienoa nähdä, miten mielen taitojen verkko-ohjelman yhdistäminen joko yksilö- tai ryhmätapaamisiin on erittäin vaikuttavaa, kun osallistujat pääsevät perehtymään harjoitteisiin kotona omassa rauhassa. Mottoni on “Tee lisää sitä, mikä toimii juuri sinulle. Tee pieni muutos siihen, mikä ei toimi.”

INKA PAKKALA

Koulutukseltani olen terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta. Väitöstutkimuksessani tutkin erityisesti ikääntyneiden mielialan ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Olen myös aiemmin kouluttautunut sairaanhoitajaksi (AMK) mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneena. Nykyisessä työssäni hankemaailman monitoimiosaajana olen perehtynyt erityisesti omaishoitajien mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mottoni työssä ikäihmisten parissa on “ei vain vuosia elämään, vaan elämää vuosiin”.

2Y4A4943tehty (1).jpg

Merja Lappi, kuva byEmmi

Kuva blogiin.jpg

Inka Pakkala

bottom of page