top of page

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

myötartuntuinen_lempeä_käsi2.png

Grafiikka: Anna Stańczyk

Hyväksymis- ja omistautumisterapia eli HOT (englanniksi Acceptance and commitment therapy, ACT) luetaan kognitiivisen käyttäytymisterapian uuteen aaltoon. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä sekä julkaistu yli sata vaikuttavuustutkimusta. 

HOT:in tavoittena on psykologisen joustavuuden lisääminen. HOT opettaa joustavuutta ja strategioita, joilla lisätään kykyä käsitellä stressaavia elämäntilanteita, joissa erityisesti omaishoitajat usein elävät. 

HOT:in avulla elämään voi saada lisää mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, sillä mielen taitojen harjoittaminen auttaa tekemään enemmän oman itsen näköisiä valintoja. Lisätietoa HOT:ista löytyy suomeksi täältä ja englanniksi täältä.

Käytännössä kyse on mielen hyvinvoinnin taitojen harjoittelusta eikä taitojen oppimiselle ole yläikärajaa. Ne sopivat kaikille oman hyvinvoinnin vahvistamisesta kiinnostuneille. Alla olevasta kuvasta näet tarkemmin, mitä näillä taidoilla tarkoitetaan. 

MIELEN HYVINVOINNIN TAITOJA
(Oppaan sivu 13, Grafiikka: Anna Stańczyk, Taitto: Tapio Laitinen)

kuvio_sivulta_13.png
bottom of page